Логин
Пароль

Śai skaistajà sasniguśajà dieniña palika pie siltas ...

Помещено: 25.11.2022. - 18:52:04

Это объявление прочитано 136 раз
Другие знакомства

Śai skaistajà sasniguśajà dieniña palika pie siltas uguntiñas skumji, lai to kliedètu, iedomàjos kapèc gan ne.Ir vietiña, kur varètu pasèdèt, iepazìties ar jaukàm dàmàm, jaunkundzèm, iemalkot ko katra vèlas, fonà uzlikt savu mùziku un jautrà kompànijà pavadìt jauku vakaru pie jautràm sarunàm.Ja kàdai interesè, uzraksti.Nemeklèju att, bet vnk iepazìties ar jautriem, sirsnìgiem, saprotošiem cilvèkiem.

Возраст: 37
© Lesbi.lv. Visas tiesības aizsargātas.
Контакты  |   Реклама  |   Правила пользования  |  Политика конфиденциальности  |  

Мы использоваем cookies. Продолжая просматривать сайт, вы даете согласие на использование cookies.